PREDLOG OGLUKE O PROMENI PRAVNE FORME DOMA ZDRAVLJA U OPŠTU BOLNICU