Kućne posete / Terenska služba

Naš tim dolazi direktno kod Vas i obavlja sve preglede u diskreciji i komforu Vašeg doma