CENOVNIK:

Centar za menopauzu

 • Usluga
 • Ekspertski pregled Endokrinologa za menopauzu
 • Kompletna biohemijska laboratorija sa hormonalnim statusom
 • Test na osteoporozu
 • Ekspertski ultrazvučni pregled dojke
 • Kompletan kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca sa kolor doplerom
 • Papanikolau test (PAPA)
 • Završni pregled Endokrinologa
 • Standardni paket sa promotivnim popustom 20%
 • Execututive paket
 • Cena
 • 5.900RSD
 • 7.200RSD
 • 1.490RSD
 • 4.000RSD
 • 7.000RSD
 • 1.300RSD
 • 2.900RSD
 • 23.900RSD
 • 29.790RSD

Pregledi

 • Usluga
 • Pregled lekara opšte medicine
 • Kontrolni pregled lekara opšte medicine (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima-centar grada
 • Pregled lekara opšte medicine u kućnim uslovima-periferija
 • Merenje krvnog pritiska
 • Tumačenje rezultata laboratorijskih analiza obavljenih u Domu zdravlja „Clinicanova“
 • Tumačenje rezultata laboratorijskih analiza obavljenih van Doma zdravlja “Clinicanova”
 • Izdavanje recepata (uz izveštaj lekara)
 • Konsultativni pregled lekara opšte medicine
 • Cena
 • 1.500RSD
 • 1.000RSD
 • 5.000RSD
 • 7.000RSD
 • 200RSD
 • 0RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 1.000RSD

Specijalistički pregledi ostali

 • Usluga
 • Specijalistički pregled
 • Subspecijalistički pregled
 • Pregled Doc. Prof
 • Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kontrolni pregled Doc. Prof.(do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Pregled specijaliste u kućnim uslovima-centar grada
 • Pregled specijaliste u kućnim uslovima-periferija grada
 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnim uslovima (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)- centar grada
 • Kontrolni pregled specijaliste u kućnim uslovima (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)- periferija
 • Cena
 • 3.500RSD
 • 4.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD
 • 3.500RSD
 • 8.000RSD
 • 9.000RSD

 • 6.000RSD

 • 7.500RSD

Interna medicina

 • Usluga
 • Internistički pregled sa EKG-om
 • Internistički pregled bez EKG-a
 • Pregled Doc. Prof
 • Kontrolni pregled interniste (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kućna poseta interniste-centar grada + EKG
 • Kućna poseta interniste-periferija grada + EKG
 • Kontrolna kućna poseta interniste (do 14 dana nakon I pregleda)-centar grada + EKG
 • Kontrolna kućna poseta interniste (do 14 dana nakon I pregleda)-periferija grada +EKG
 • EKG
 • Spirometrija
 • Cena
 • 4.000RSD
 • 3.500RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD
 • 8.000RSD + 500RSD
 • 9.000RSD + 500RSD
 • 6.000RSD + 500RSD
 • 7.500RSD + 500RSD
 • 500RSD
 • 1.000RSD

Kardiologija

 • Usluga
 • Kardiološki pregled sa EKG-om
 • Pregled Doc. Prof.
 • Kontrolni kardiološki pregled (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kućna poseta kardiologa sa EKG -centar grada
 • Kućna poseta kardiologa sa EKG-periferija grada
 • Kardiološki pregled sa EKG-om i ultrazvukom srca
 • Kardiološki sistematski pregled sa EKG-om, ultrazvukom srca i Holterom EKG ili TA
 • Ultrazvučni pregled srca
 • EKG
 • Holter EKG
 • Holter TA
 • Cena
 • 4.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD
 • 8.500RSD
 • 9.500RSD
 • 7.000RSD
 • 6.000RSD
 • 4.000RSD
 • 500RSD
 • 5.000RSD
 • 4.000RSD

Radiologija

 • Usluga
 • Preventivni ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvučni pregled abdomena u kućnim uslovima-centar grada
 • Ultrazvučni pregled abdomena u kućnim uslovima-periferija
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata
 • Ultrazvučni pregled štitne žlezde I mekih tkiva vrata-centar grada
 • Ultrazvučni pregled štitne žlede I mekih tkiva vrata-periferija
 • Mamografija
 • Skrining dojke sa palpacijom i ultrazvučnim pregledom i mamografijom
 • Opis mamografskog snimka snimljenog u Domu zdravlja ”Clinicanova”
 • Opis mamografskog snimka snimljenog van Doma zdravlja ”Clinicanova”
 • RTG snimak u jednom pravcu
 • RTG snimak – svaki sledeći pravac
 • Opis RTG snimka snimljenog u Domu zdravlja ”Clinicanova”
 • Opis RTG snimka snimljenog van Doma zdravlja ”Clinicanova”
 • Preventivni ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • Ultrazvučni pregled urotrakta kod lekara urologije
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova u kućnim uslovima – centar grada
 • Doppler krvnih sudova u kućnim uslovima – periferija
 • Doppler renalnih arterija sa UZ abdomena
 • Ultrazvučni pregled abdomena kod specijaliste radiologije
 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde kod specijaliste radiologije
 • Ultrazvučni pregled dojke kod specijaliste radiologije
 • Cena
 • 2.500RSD
 • 5.000RSD
 • 7.000RSD
 • 2.500RSD
 • 5.000RSD
 • 7.000RSD
 • 4.000RSD
 • 6.500RSD
 • 0RSD
 • 1.000RSD
 • 2.500RSD
 • 1.500RSD
 • 0RSD
 • 500RSD
 • 2.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 8.000RSD
 • 10.500RSD
 • 5.000RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD

Ginekologija

 • Usluga
 • Ginekološki pregled Doc. Prof
 • Ginekološki pregled
 • Kontrolni ginekološki pregled ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Ultrazvuk dojke
 • Transvaginalni ultrazvuk
 • Ultrazvučno praćenje folikula
 • Kolposkopija
 • PAPA test
 • PAPA test sa VS
 • Usluga uzimanja brisa + CB + VB
 • DOUBLE test ( lab)
 • TRIPLE test ( lab)
 • EKSPERTSKI UZ ( 4D) trudnice – 20. nedelja
 • Ginekološki pregled trudnice
 • Kontrolni ginekološki pregled tudnice ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Ultrazvučni pregled trudnice
 • Kontrolni ultrazvučni pregled trudnice ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kolposkopija sa PAPA testom i VS trudnice
 • Uzimanje Beta HCG radi utvrđivnja trudnoće (analiza iz krvi)
 • Kontrola TA i TM trudnice
 • Aplikacija spirale + spirala
 • Uklanjanje do 10 kondiloma
 • HyCoSy
 • CTG
 • Cena
 • 5.000RSD
 • 3.500RSD
 • 3.000RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 2.000RSD
 • 500RSD + 600RSD + 600RSD
 • 2.500RSD
 • 3.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.500RSD
 • 2.000RSD
 • 3.500RSD
 • 2.500RSD
 • 3.500RSD
 • 1.000RSD
 • 600RSD
 • 6.000RSD + 6.000RSD
 • 12.000RSD
 • 36.000RSD
 • 1.500RSD

ORL

 • Usluga
 • Pregled specijaliste ORL
 • Pregled subspecijaliste ORL
 • Pregled Doc. Prof.
 • Kontrolni pregled ORL (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kućna poseta ORL-centar grada
 • Kućna poseta ORL-periferija grada
 • Audiometrija (sa tumačenjem) bez pregleda specijaliste
 • Pregled ORL + Ispiranje uha
 • Pregled ORL + Ispiranje oba uha
 • Inhalacija
 • Cena
 • 3.500RSD
 • 4.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD
 • 8.000RSD
 • 10.000RSD
 • 1.500RSD
 • 2.500RSD
 • 3.500RSD
 • 1.000RSD

Oftalmologija

 • Usluga
 • Kompletan oftalmološki pregled
 • Subspecijalistički pregled oftalmologa
 • Pregled Doc. Prof.
 • Oftalmološki pregled kod dece sa širenjem zenica (skijaskopija)
 • Kontrolni pregled (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Određivanje oštrine vida na blizinu
 • Određivanje oštrine vida na daljinu
 • Biomikroskopija prednjeg segmenta oka
 • Merenje IOP
 • Tonometrijska kriva
 • Pregled očnog dna -Oftalmoskopom
 • Pregled vida ortorejter-om
 • Kolorni vid-Isichara tablica
 • Kontrola kod profesora + kontrolni pregled kod dece (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Oftalmološki pregled za kontaktna sočiva
 • Aplikacija lekova lokalno
 • Zavoj za oko
 • Bris rožnjače
 • Mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa
 • Kiretaža Majbomovih žlezda
 • Tuširanje kapaka
 • Extrakcija stranog tela iz rožnjače, vežnjače i episklere
 • Cena
 • 2.500RSD
 • 4.000RSD
 • 5.000RSD
 • 4.000RSD
 • 1.500RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 1000RSD
 • 500RSD
 • 2.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.000RSD
 • 500RSD
 • 3.000RSD
 • 3.000RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 600RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.000RSD
 • 3.500RSD

Dermatologija

 • Usluga
 • Pregled dermatologa sa dermatoskopijom
 • Pregled Doc. Prof.
 • Kontrolni pregled dermatologa (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Uklanjanje do 10 bradavica
 • Uklanjanje više od 10 bradavica
 • PH nalaz
 • Cena
 • 3.500RSD
 • 5.000RSD
 • 2.500RSD
 • 3.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD

Psihologija

 • Usluga
 • Prvi pregled psihologa
 • Kontrolni pregled psihologa
 • Redovna poseta psihologu 5 poseta
 • Redovna poseta psihologu 10 poseta
 • Psihološko savetovanje i psiho-terapija
 • Psiho-dijagnostika
 • Cena
 • 2.500RSD
 • 1.500RSD
 • 7.500RSD
 • 12.000RSD
 • 2.000RSD
 • 5.000RSD

Konsultacije

 • Usluga
 • Pregled konsultanta-Dr
 • Pregled konsultanta-Prof
 • UZ-konsultanta
 • UZ konsultanta-Prof
 • Kontrolni pregled konsultanta-Dr (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Kontrolni pregled konsultanta-Prof. (do 14 dana nakon obavljenog pregleda)
 • Pregled konsultanta-Dr (alergolog, hematolog, nefrolog)
 • Cena
 • 2.000RSD
 • 3.000RSD
 • 4.000RSD
 • 5.000RSD
 • 3.000RSD
 • 3.000RSD
 • 3.000RSD

Stomatologija

 • Usluga
 • Preventivni stomatološki pregled
 • Rutinsko vađenje zuba
 • Komplikovano vađenje zuba
 • Hirurško vađenje zuba
 • Lečenje zuba
 • Plomba
 • Skidanje kamenca sa poliranjem zuba
 • Zubni nakit
 • Drenaža zuba – prva pomoć
 • Hirurško vađenje umnjaka
 • Krunica
 • Bezmetalna keramička krunica
 • Parcijalna proteza
 • Totalna proteza
 • Fiksna proteza
 • Ispravljanje zuba mobilnim aparatom – po vilici
 • Beljenje zuba obe vilice
 • Apikotomija
 • Cistektomija
 • Frenektomija
 • Incizija abscesa
 • Cena
 • 0RSD
 • 2.500RSD
 • 3.000RSD
 • 4.000RSD
 • 2.000RSD
 • 2.000RSD-3.000RSD
 • 2.000RSD
 • 2.000RSD
 • 2.000RSD
 • 2.000RSD
 • 11.500RSD
 • 27.000RSD
 • 27.000RSD
 • 34.000RSD
 • 86.250RSD
 • 27.000RSD
 • 27.000RSD
 • 11.500RSD
 • 11.500RSD
 • 5.000RSD
 • 1.500RSD

Terapije

 • Usluga
 • Pregled za vakcinu
 • Davanje i.m.TH (bez leka)
 • Davanje s.c.TH (bez leka)
 • Davanje i.v.TH (bez rastvora)
 • Davanje infuzije
 • Previjanje i obrada rane (hiruško)
 • Previjanje rane
 • Plasiranje braunile kod odraslih
 • Plasiranje katetera (bez katetera)
 • Vađenje katetera
 • Promena kolostome
 • Obrada dekubita-manje polje
 • Obrada dekubita-veće polje
 • Skidanje konaca (hiruško)
 • Uklanjanje krpelja (hiruško)
 • Serum Tetabulin
 • Serum Tetabulin + vakcina Tetavaxal
 • Revakcinacija Tetavaxal-om
 • Vakcinacija protiv gripa
 • Plasiranje braunile kod dece 2 – 14 godina
 • Malo gipsiranje sa pregledom ortopeda
 • Veliko gipsiranje sa pregledom ortopeda
 • Cena
 • 1.200RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 800RSD
 • 1.500RSD
 • 4.000RSD
 • 2.500RSD
 • 500RSD
 • 3.500RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 2.000RSD
 • 2.500RSD
 • 3.000RSD
 • 3.000RSD
 • 2.000RSD
 • 3.500RSD
 • 2.000RSD
 • 1.200RSD
 • 1.500RSD
 • 5.000RSD
 • 7.000RSD

Lekarska uverenja

 • Usluga
 • Lekarsko uverenje za vozača taxi vozila – stalna akcija
 • Lekarsko uverenje za vozača I grupe – amateri (A, B, F)
 • Lekarsko uverenje za vozača I grupe – profesionalci (C, D, E)
 • Lekarsko uverenje za zaposlenje
 • Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa decom
 • Lekarsko uverenje za sud
 • Lekarsko uverenje za (usvajanje deteta, smeštaj u dom za stara lica, stambena pitanja)
 • Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka)
 • Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) sa RTG pluća
 • Lekarsko uverenje za sklapanje maloletnog braka
 • Lekarsko uverenje za zaposlenje invalida – AKCIJA
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu za vozače
 • Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem
 • Lekarsko uverenje za upis na fakultet i vanredan upis u srednju školu
 • Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja sa nošenjem oružija
 • Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja bez nošenja oružija
 • Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad u inostranstvu
 • Cena
 • 2.500RSD
 • 2.500RSD
 • 4.500RSD
 • 2.500RSD
 • 4.000RSD
 • 4.000RSD
 • 4.000RSD
 • 4.000RSD
 • 5.500RSD
 • 4.000RSD
 • 2.500RSD
 • 1.500RSD
 • 2.500RSD
 • 4.500RSD
 • 2.500RSD
 • 4.500RSD
 • 3.500RSD
 • 6.000RSD

Medicna rada

 • Usluga
 • Srednje težak i težak dinamički fizički rad
 • Statički fizički rad
 • Rad u prisilnom položaju
 • Psihički zahtevi i opterećenja
 • Neodgovorajaće osvetljenje
 • Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Rad u buci
 • Rad u ekspoziciji opštim i lokalnim vibracijama
 • Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenju
 • Hemijske štetnosti metala – olovo
 • Hemijske štetnosti -alifatični ugljovodonici
 • Hemijske štetnosti – amino i nitro derivati benzena
 • Hemijske štetnosti – halogeni derivati alifatičnih ugljovodonika
 • Hemijske štetnosti – pesticidi
 • Hemijske štetnosti – gasovi
 • Hemijske štetnosti – kiseline, baze, soli, pare, prašina
 • Biološke štetnosti – virusi B i C hepatitisa, virus HlV-a
 • Biološke štetnosti – druge nepomenute
 • Rad na visini (Zidari, Armirači, Moleri i dr.)
 • Rad u dubini
 • Rad noću
 • Unutrašnji transport (Viljuškaristi I rukovaoci gradjevinskim mašinama)
 • Rad u nehigijenskim uslovima – vlaga, isparenja, mirisi
 • Ciljani oftalmološki pregled za rad za ekranom
 • Cena
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 3.500RSD
 • 4.000RSD
 • 4.000RSD
 • 6.000RSD
 • 4.500RSD
 • 4.500RSD
 • 4.500RSD
 • 4.500RSD
 • 4.000RSD
 • 3.500RSD
 • 7.000RSD
 • 3.500RSD
 • 4.500RSD
 • 4.500RSD
 • 3.200RSD
 • 4.500RSD
 • 3.500RSD
 • 1.500RSD

Laboratorija

 • Pregledi – Kućna poseta
 • Vađenje krvi
 • Uzimanje brisa
 • Cena
 • 100RSD
 • 500RSD

Urin-status

 • Usluga
 • Celokupan pregled
 • Proteini u urinu 24h
 • Mikroalbuminurija
 • Kalcijum u urinu 24h
 • Fosfor u urinu 24h
 • Alfa amilaza u 24h
 • Pankreasna amilaza
 • Mokraćna kiselina
 • Klirens kreatinina 24h
 • Klirens uree u 24h
 • 17-oh kortikosteroidi
 • 17 ketosteroidi
 • Aldosteron u urinu
 • Kateholamini u urinu
 • Adrenalin u urinu
 • Noradrenalin u urinu
 • Dopamin u urinu
 • VMA
 • Metanefrin u urinu
 • Free metanefrin u urinu
 • Normetanefrin u urinu
 • Serotonin u urinu
 • 5-HIAA
 • Fenol
 • Cena
 • 300RSD
 • 500RSD
 • 900RSD
 • 400RSD
 • 400RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 200RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 1.800RSD
 • 1.800RSD
 • 1.500RSD
 • 3.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.800RSD
 • 3.000RSD
 • 4.500RSD
 • 4.000RSD
 • 4.500RSD
 • 1.800RSD
 • 1.000RSD

Hematologija

 • Usluga
 • Krvna slika sa leukocitarnom formulom
 • Sedimentacija Er
 • Retikulociti
 • Krvna grupa
 • Rh-antitela
 • Koagulacija
 • Vreme krvarenja
 • Vreme koagulacije
 • p-Protrombinsko vreme
 • p-Trombinsko vreme
 • P-aPTT
 • P-Fibrinogen
 • P-D-Dimer
 • S-PAPPA
 • s-Estriol free
 • s-Double test
 • s-Tripl test
 • s-Qvadriple test
 • S-Kortizol
 • s-Kalcitonin (zalediti)
 • p.edta-ACTH (led)
 • S-Aldosteron
 • p.edta-Noradrenalin
 • p.edta-Dopamin
 • p.edta-Metanefrin
 • p.edta-Normetanefrin
 • p.edta-Dopamin
 • p.edta-Metanefrin
 • p.edta-Normetanefrin
 • S-Serotonin
 • s-Hormon rasta (hGH)
 • s-Beta CRoss laps
 • S-Osteocalcin
 • S-Homocystein
 • S-Gastrin
 • Cena
 • 250RSD
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 2.000RSD
 • 2.000RSD
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 350RSD
 • 350RSD
 • 350RSD
 • 220RSD
 • 2000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.200RSD
 • 2.500RSD
 • 3.000RSD
 • 5.500RSD
 • 1.000RSD
 • 1.400RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 3.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 3.000RSD
 • 4.000RSD
 • 4.500RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 2.500RSD
 • 1.800RSD

Tumor markeri

 • Usluga
 • s-AFP (jetra, testisi)
 • s-CEA (opšti)
 • s-CA 15-3 (dojka)
 • s-CA 125 (ovarijum)
 • s-CA 19-9 (kolon)
 • s-CA 72-4 (želudac)
 • s-HE 4 (jajnik)
 • s-PSA (prostata)
 • s-PSA free
 • s-NSE (pluća)
 • s-Cyfra 21-1 (pluća)
 • s-ACE (sarkoidoza)
 • Cena
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 1.300RSD
 • 3.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD

Imunologija

 • Usluga
 • S-IgA
 • S-IgG
 • S-IgM
 • S-IgE
 • s-C3s-C3
 • s-C4s-C4
 • s-Ceruloplazmin (Wils.b.)
 • s-Alfa 1 antitripsin
 • S-ASTO
 • Stolica na okultno krvarenje
 • Stolica na parazite
 • Cena
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 1.000RSD
 • 900RSD
 • 900RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 600RSD
 • 1.000RSD
 • 600RSD

Lekovi u krvi

 • Usluga
 • S-Karbamazepam
 • s-Phenobarbiton
 • Panel 10 droga
 • Cena
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 3.500RSD

Dijabetes

 • Usluga
 • S-Glukoza
 • S-OGTT
 • S-Insulin
 • S-C-peptid
 • f.b.edta – HbA1c
 • Anti insulinska At
 • Cena
 • 120RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD

Lipidni status

 • Usluga
 • S-Holesterol
 • S-HDL-holesterol
 • S-LDL-holesterol
 • S-Trigliceridi
 • s-Faktor rizika
 • s-Index ateroskleroze
 • s-APO A1
 • s-APO B
 • s-Lipoprotein a
 • Cena
 • 130RSD
 • 130RSD
 • 130RSD
 • 150RSD
 • 100RSD
 • 100RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 1.000RSD

Biohemija

 • Usluga
 • S-Urea
 • S-Kreatinin
 • s-Bilirubin ukupan
 • s-Bilirubin direktan
 • s-Bilirubin indirektan
 • s-Mokraćna kiselina
 • s-Proteini ukupni
 • S-Albumin
 • Cena
 • 110RSD
 • 110RSD
 • 110RSD
 • 120RSD
 • 120RSD
 • 120RSD
 • 120RSD
 • 120RSD

Enzimi

 • Usluga
 • S-AST
 • S-ALT
 • s-Gama GT
 • s-Alkalna fosfataza
 • S-LDH
 • s-Kisela fosfataza
 • s-Prostatična kisela fosfataza
 • s-Pankreasna amilaza
 • s-Alfa amilaza
 • S-Lipaza
 • S-Holinesteraza
 • S-CK-NAC
 • S-CK-MB
 • s-Troponin I
 • Cena
 • 120RSD
 • 120RSD
 • 120RSD
 • 150RSD
 • 200RSD
 • 200RSD
 • 250RSD
 • 450RSD
 • 400RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 250RSD
 • 400RSD
 • 1.200RSD

Elektroliti

 • Usluga
 • S-Natrijum
 • S-Kalijum
 • S – Kalcijum
 • S – Kalcijum jonizovani
 • S – Fosfor
 • S – Magnezijum
 • S – Hloidi
 • S – Bikarbonati
 • S – Litijum
 • S – Cink
 • S – Bakar
 • hK – Olovo
 • S-CRP
 • S-RF
 • S-Waaler-Rose
 • s-Anti Ccp At
 • s-Antinuklearna At
 • s-ANA HEP-2
 • s-anti ds-DNA At (lupus)
 • s-anti Ros-anti Ros-anti Ros-anti Ro
 • s-anti La
 • s-anti SSB/La At
 • s-Anti SSA/Ro At
 • s-Anti RNP/Sm
 • s-ANCA-p (anti MPO)
 • s-Lupusna At
 • s-ANCA-c (anti PR3)
 • s-AMA (antimitohondrijska At)
 • S-ASMA
 • s-Kardiolipinska IgM At
 • s-Kardiolipinska IgG At
 • s-Fosfolipidna IgM At
 • s-Fosfolipidna IgG At
 • s-Lupus antikoagulans
 • s-Transglutaminska IgA At
 • s-Transglutaminska IgG At
 • s-Antiglijadinska IgA At
 • s-Antiglijadinska IgG At
 • s-ASCA IgA (Kronova bolest)
 • S-AGMA
 • s-ASCA IgG (Kronova boest)
 • Cena
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 450RSD
 • 150RSD
 • 150RSD
 • 200RSD
 • 300RSD
 • 500RSD
 • 1.000RSD
 • 700RSD
 • 2.500RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 1.500RSD
 • 1.300RSD
 • 1.300RSD
 • 1.400RSD
 • 1.700RSD
 • 1.700RSD
 • 1.700RSD
 • 1.700RSD
 • 1.700RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.700RSD
 • 1.300RSD
 • 1.700RSD

Virusi

 • Usluga
 • s-Anti HAV IgG
 • s-Anti HAV IgM
 • S-HBsAg
 • s-HBs At
 • s-HBe Ag
 • s-HBe At
 • s-Anti HBc (ukupni)
 • s-HBc IgM At
 • S-HCV
 • s-HCV At
 • s-HSV 1 IgG, IgM
 • s-HSV 2 IgG, IgM
 • Cena
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 2×1.500RSD
 • 2×1.500RSD

Anemija

 • Usluga
 • S-Gvožđe
 • S-TIBC
 • S-UIBC
 • S-Feritin
 • S-Transferin
 • S-Haptoglobin
 • Hk-Methemoblobin
 • Cena
 • 220RSD
 • 200RSD
 • 100RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 1.200RSD

Vitamini

 • Usluga
 • s-Vitamin B12
 • s-Folna kiselina
 • s-Vitamin D 25-OH
 • Cena
 • 1.000RSD
 • 1.000RSD
 • 2.000RSD

Hormoni

 • Usluga
 • S – T3
 • S – T4
 • S – TSH
 • S – FT3
 • S – FT4
 • S – Tireoglobulin
 • s – Anti TG – At
 • s – Anti TPO – At
 • s – auto At na TSH na receptore
 • s – PTH (zalediti serum)
 • S – Estradiol
 • S – LH
 • S – FSH
 • S – Prolaktin
 • S – Progesteron
 • S – Testosteron
 • S – SHBG
 • S – DHEA – S
 • S – DHEA
 • s – Beta HCG
 • s – free Beta HCG
 • s – HIV 1+2 (Ag/At)
 • s – Coxackie IgG, IgM
 • s – Borrelia burgdoferi IgG, IgM
 • s – Chlamydia trachomatis IgM
 • s – Chlamydia trachomatis IgG
 • s – Toxoplasma gondii IgM At
 • s – Toxoplasma gondii IgG At
 • s – Rubella IgM At
 • s – Rubella IgG At
 • s – CMV IgM At
 • s – CMV IgG At
 • s – Epstein – barr IgM At
 • s – Epstein – barr IgG At
 • s – Paul – Bunnell (mononukleoza)
 • s – Adenovirus IgA At
 • s – Adenovirus IgG At
 • s – MUMPS IgM At
 • s – MUMPS IgG At
 • s – VDRL+TPHA
 • s – Echinococcus IgG At
 • s – Echinococcus At
 • Cena
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 700RSD
 • 700RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 2.000RSD
 • 1.000RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 800RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 1.200RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 2×1.500RSD
 • 2×1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.600RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.000RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD

Mikrobiologija

 • Usluga
 • Bris grla
 • Bris nosa
 • Bris uha
 • Bris oka
 • Bris rane
 • Bris jezika
 • Bris kože
 • Bris desni
 • Bris uretre
 • Bris dojke
 • Bris vulve
 • Vaginalni bris
 • Cervikalni bris
 • Trichomonas vaginalis
 • Gonokok
 • Perianalni bris
 • Bris glansa
 • Bris prepucijuma
 • Chlamydia trachomatis (DIF)
 • Mycoplasma hominis
 • Ureaplasma urealyticum
 • s – Helicobacter pylori IgG
 • s – Helicobacter pylori IgA
 • Urinokultura
 • Koprokultura
 • Sputum
 • Cena
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 500RSD
 • 500RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.500RSD
 • 1.200RSD
 • 1.300RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
 • 600RSD
© Copyright - Clinicanova 2016