Klinika Nova Logo

Kućne Posete

dolazimo kod vas na poziv

Savetovalište

Besplatno Online Saveti Lekara

Predstavljamo

prof. dr Stojan Lukačević
Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog

Kućne Posete

dolazimo kod vas na poziv

Savetovalište

Besplatno Online Saveti Lekara

Predstavljamo

dr Olivera Stevanović
lekar specijalista radiolog

Dom zdravlja

1.0 Pregledi - ordinacija
Pregled lekara opšte prakse 1800,00
Pregled lekara specijaliste 3500,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (u roku od 7 dana) 1400,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ( u roku od 15 dana ) 2500,00
Ekspertski pregled 6000,00
Ekspertsko mišljenje 2000,00
Defektološko – logopedski tretman ( 1h ) 3000,00
Pregled za vakcinaciju ( bez cene vakcinacije ) 1000,00
Pregled za kontaktna sočiva 3500,00
Pregled za naočare 1500,00
Pregled zdravog deteta sa dobijanjem potvrde za vrtić 1800,00
1.1 Pregledi - kućna poseta
Pregled lekara opšte prakse u kućnoj poseti, ZONA 1 4000,00
Pregled lekara opšte prakse u kućnoj poseti, ZONA 2 4500,00
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti ZONA 1 6000,00
Pregled lekara specijaliste u kućnoj poseti ZONA 2 9000,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse ( u roku od 7 dana ) u kućnoj poseti ZONA 2 4000,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse ( u roku od 7 dana ) u kućnoj poseti ZONA 1 3000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ( u roku od 15 dana ) u kućnoj poseti ZONA 1 4500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ( u roku od 15 dana ) u kućnoj poseti ZONA 2 7500,00
1.2 Ultrazvuk - ordinacija
Ultrazvuk abdomena 3500,00
Ultrazvuk abdomena sa Doplerom renalnih arterija 4500,00
Ultrazvuk abdomena i skrotuma ( testisa ) 4500,00
Ultrazvuk skrotuma ( testisa ) 3500,00
Transrektalni ultrazvuk prostate 3500,00
Ultrazvuk ginekološki 3500,00
Ultrazvuk ginekološki – ekpertski dodatak 1500,00
Ekspertski ultrazvuk 8000,00
Folikulometrija ( jedan ciklus ) 4500,00
Folikulometrija ( pojedinačno ) 1000,00
Folikulometrija – ekpspertki dodatak 2100,00
4D ginekološki ultrazvuk 8000,00
4D ginekološki ultrazvuk – ekspertski dodatak 2000,00
Ultrazvuk dojke 3500,00
Ultrazvuk dojke – ekspertski dodatak 1500,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 3500,00
Ultrazvučni pregled zgloba 3500,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, mišića 3500,00
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive 3500,00
Ultrazvuk kukova kod dece 3500,00
Ultrazvuk CNS-a kod dece 3500,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom u okviru pregleda 3000,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom samostalno 4000,00
1.3 Ultrazvuk - kućna poseta
Ultrazvuk abdomena u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvuk abdomena sa Doplerom renalnih arterija u kućnoj poseti 7000,00
Ultrazvuk abdomena i skrotuma ( testisa ) u kućnoj poseti 7000,00
Ultrazvuk skrotuma ( testisa ) u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvuk ginekološki u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvuk dojke u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvučni pregled zgloba u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, mišića u kućnoj poseti 6000,00
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive 6000,00
Ultrazvuk srca sa Dopplerom u kućnoj poseti 7000,00
1.4 Dopler krvnih sudova - ordinacija
Dopler krvnih sudova nogu 4300,00
Dopler krvnih sudova ruku 4300,00
Dopler krvnih sudova vrata 4300,00
Dopler krvnih sudova glave TCD 5400,00
Dopler krvnih sudova vrata i glave TCD 7400,00
Dopler ginekološki 4300,00
Dopler ginekološki – ekspertski dodatak 3000,00
1.5 Dopler krvnih sudova - kućna poseta
Dopler krvnih sudova nogu u kućnoj poseti 10000,00
Dopler krvnih sudova ruku u kućnoj poseti 10000,00
Dopler krvnih sudova vrata u kućnoj poseti 10000,00
Dopler krvnih sudova glave TCD u kućnoj poseti 11000,00
Dopler krvnih sudova vrata i glave TCD u kućnoj poseti 13000,00
Dopler ginekološki u kućnoj poseti 10000,00
1.6 Skopije - ordinacija
Kolposkopija samostalno 3300,00
Kolposkopija u okviru pregleda 2000,00
Kolposkopija – ekspertski dodatak 500,00
Gastroskopija bez HP nalaza 11000,00
Kolonoskopija bez HP nalaza 13000,00
1.7 Analize - ordinacija
Histopatologija (HP) 4000,00
PAPA test – samostalno 1200,00
PAPA test – u okviru pregleda 0,00
PAPA test – ekspertski dodatak 800,00
VS grupa – samostalno 800,00
VS grupa – u okviru pregleda 0,00
1.8. Dijagnostika ostalo - ordinacija
EKG u ordinaciji samostalno ( bez opisa ) 1000,00
EKG u okviru pregleda 0,00
Holter EKG-a, 24h 4500,00
Holter TA , 24h 6000,00
Ergometrija ( test opterećenja ) 6000,00
Ergometrija kod dece ( do 17 god ) 9500,00
Spirometrija 1000,00
Audiometrija – samostalno 2000,00
Audiometrija – u okviru pregleda 1500,00
Timpanometrija – samostalno 2000,00
Timpanometrija – u okviru pregleda 1000,00
Vestibulometrija – samostalno 2500,00
Vestibulometrija – u okviru pregleda 1500,00
CTG – samostalno 2000,00
CTG – ekspertski dodatak 1000,00
Biopsija horionskih čupica  (8-11 ned.) 35000,00
Amniocenteza – (16 i 17 ned.) 30000,00
Tuberkulinska proba ( PPD ) 2000,00
Očitavanje PPD-a 0,00
EEG kod odraslih 9000,00
EEG kod dece 11000,00
EMNG donjih ekstremiteta 7000,00
Šimerov test 1800,00
Iscihara test ( test za boje ) 600,00
Titmus test ( stereo test ) 600,00
Strabološki test 1000,00
Merenje očnog pritiska 500,00
Dnevna kriva očnog pritiska 2500,00
Svakodnevno previjanje oka 1000,00
Alergološke kožne probe – inhalacione 2500,00
Venom insekata 2500,00
Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka 2500,00
EMNG gornjih ekstremiteta 7000,00
1.9 Dijagnostika ostalo - kućna poseta
EKG u kućnoj poseti – samostalno 2000,00
EKG u kućnoj poseti – u okviru pregleda 0,00
Holter EKG-a, 24h – u kućnoj poseti 7000,00
Holter TA, 24h – u kućnoj poseti 8000,00
CTG – u kućnoj poseti 5000,00
Alergološke kožne probe – inhalacione u kućnoj poseti 5000,00
2.0 Ginekologija - intervencije
Aplikacija spirale 5000,00
Ekstrakcija spirale 4000,00
Incizija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji 6000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – manji broj 6000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – manji broj ekspertski dodatak 4000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – veći broj 9000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – veći broj ekspertski dodatak 11000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – dosta prošireni 12000,00
Otklanjanje kondiloma kauterom – dosta prošireni ekspertski dodatak 18000,00
Biopsija PVU 12000,00
Biopsija PVU- ekspertski dodatak 8000,00
Polipektomija (bez HP) 11000,00
2.1 ORL - intervencije
Ispiranje oba uva 1000,00
Ispiranje jednog uva 800,00
Aspiracija nosa kod dece po Proetzu 500,00
Aspiracija leka u spoljašnji slušni kanal (dodaje se na spec pregled) 500,00
Ekstrakcija stranog tela uva, nosa, ždrela (dodaje se na spec. pregled) 2000,00
Zaustavljanje krvarenja iz nosa- tamponada nosa 2500,00
Detamponada nosa 1000,00
Incizija peritonzilnog abscesa (dodaje se na spec. pregled) 2000,00
Obrada i sutura manjih rana i povreda ORL regije 2000,00
Frenulotomija jezika 2500,00
Vađenje stranog tela iz nosa ili uha 3000,00
Stavljanje strajfne u uho 800,00
2.2 Rendgen dijagnostika - ordinacija
Mamografija 4000,00
2.3 Terapija - ordinacija
Davanje IM injekcije 700,00
Davanje IM injekcije Penicillina ili Longacef-a 1000,00
Davanje IV injekcije 1300,00
Davanje IV injekcije Longacef 1500,00
Infuzija u ordinaciji 1800,00
Infuzija kod dece ( do 5god ) do 1h 2000,00
Infuzija kod dece ( do 5god ) duže od 1h 3000,00
Inhalacija 1000,00
Klizma 1500,00
Previjanje 1000,00
Plasiranje katetera 2000,00
Nega dojki 1000,00
Obrada pupka kod beba 1000,00
Vađenje stranog tela iz oka subtarzalno 1800,00
Vađenje stranog tela iz oka sa rožnjače 1800,00
Ispiranje oka kod hemijskih povreda 2000,00
konverzija ritma – IV terapijom 6000,00
Infiltracija leka u zglob pod kontrolom ultrazvuka 2500,00
2.4 Terapija - kućna poseta
Davanje IM injekcije u kućnoj poseti – samostalno 1500,00
Davanje IM injekcije u kućnoj poseti – u produžetku pregleda 700,00
Davanje IM injekcije Penicillina ili Longacef-a u kućnoj poseti -samostalno 1700,00
Davanje IM injekcije penicillina ili Longacef-a u kućnoj poseti – u produžetku kućne posete 1000,00
Davanje IV injekcije u kućnoj poseti – samostalno 2000,00
Davanje IV injekcije u kućnoj poseti – u produžetku pregleda 1300,00
Davanje IV Longacef-a u kućnoj poseti – samostalno 2500,00
Davanje IV Longacef-a u kućnoj poseti – u produžetku kućne posete 1500,00
Infuzija u kućnoj poseti – samostalno 2500,00
Infuzija u kućnoj poseti – u produžetku kućne posete 1800,00
Infuzija kod dece ( do 5god ) do 1h u kućnoj poseti 4000,00
Infuzija kod dece ( do 5god ) duže od 1h u kućnoj poseti 6000,00
Inhalacija u kućnoj poseti 1300,00
Klizma u kućnoj poseti 3000,00
Previjanje u kućnoj poseti 2000,00
Plasiranje katetera u kućnoj poseti 3000,00
Plasiranje nazogastrične sonde u kućnoj poseti 3000,00
Kupanje slabopokternog bolesnika u kućnoj poseti 3000,00
Kupanje nepokretnog bolesnika u kućnoj poseti 3500,00
Nega dojki u kućnoj poseti 2000,00
Obrada pupka u kućnoj poseti 2000,00
Infiltracija leka u zglob pod kontrolom ultrazvuka- u kućnoj poseti 3000,00